A A A K K K
для людей із порушенням зору
Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою

Адреса

09701 Київська обл., м.Богуслав

вул.Франка, 4

тел: (04561) 5-17-46

Email: [email protected]

a[email protected]

Розклад роботи

пн-чт 8-00 – 17-00, пт 8-00 – 16-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00

Дні прийому громадян

ср 9-00  - 16-00

пт 9-00 – 12-00

Начальник відділу

Харченко Олексій Олександрович

Головний спеціаліст 

 

 

Положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою виконавчого комітету Богуславської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою виконавчого комітету Богуславської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради та утворений рішенням Богуславської міської ради.

1.2. Відділ утворений з метою здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, будівництва та благоустрою на території Богуславської міської територіальної громади.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Богуславській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Богуславської міської ради, міському голові, а в межах делегованих законодавством повноважень та згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є підконтрольним центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду - Держархбудінспекції України (далі - Держархбудінспекція).

1.4. Утворення, реорганізація, ліквідація відділу, затвердження Положення про відділ, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Богуславської міської ради.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України та Держархбудінспекції, рішеннями Богуславської міської ради, виконавчого комітету Богуславської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. У процесі службової діяльності відповідно до покладених на нього завдань, функцій та повноважень відділ взаємодіє з органами державної влади, з іншими органами місцевого самоврядування, посадовими особами виконавчих органів Богуславської міської ради, посадовими особами виконавчого комітету Богуславської міської ради, постійними комісіями Богуславської міської ради, депутатами Богуславської міської ради, постійними та тимчасовими комісіями і робочими групами, утвореними розпорядженнями міського голови чи рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, з підприємствами, установами, організаціями та закладами усіх форм власності, з об’єднаннями громадян та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції відділу.

1.7. Відділ не є юридичною особою та утримується за рахунок коштів міського бюджету Богуславської територіальної громади.

1.8. В ході виконання покладених цим Положенням завдань та функцій, відділ зберігає та використовує печатку з власним найменуванням, бланки та виступає позивачем і відповідачем у судах від свого імені.

2. Основні завдання та функції відділу

2.1. Відділ надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

2.2. Прийняття в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

2.3. Подання Держархбудінспекції інформації, необхідної для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

2.4. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах території Богуславської міської ради.

2.5. Здійснення контролю за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

2.6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

2.7. Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

2.8. Здійснює облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

2.9. Забезпечення підготовки і внесення на розгляд питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території Богуславської міської територіальної громади, присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого майна та повідомляє про прийняті рішення відповідні органи.

2.10. Організація благоустрою населених пунктів, залучає на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

11. Здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водних об’єктів, створення місць відпочинку громадян, дотриманням правил благоустрою та утриманням території Богуславської міської територіальної громади, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій.

2.12. Забезпечення підготовки документів щодо видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках і порядку, передбачених законодавством.

2.13. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою території Богуславської міської територіальної громади.

2.14. Забезпечення організацію місцевих ринків, ярмарків, сприяє розвитку всіх форм торгівлі.

2.15. Виконання інших завдань та функцій з питань державного архітектурнобудівельного контролю та благоустрою, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в тому числі актами локальної дії, на відділ.

Інформаційна картка адміністративної послуги

з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації

 Відділ державного архітектурно – будівельного контролю та благоустрою Богуславської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю та благоустрою Богуславської міської ради

1.

Місцезнаходження:

 

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 4

2.

Інформація щодо режиму роботи

відділу надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер  - 08.00 – 17.00

П’ятниця з 08.00 – 16.00

Прийомні громадян:

Середа, п’ятниця  – 9.00 – 16.00

3.

Телефон для довідок

Відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Богуславської міської ради,

веб-сайт Богуславської міської ради

Тел. (04561) 5-17-46

 

 

 

 

 http:// boguslavmrada.gov.ua

[email protected]

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 стаття 39 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

5.

Акти Кабінету Міністрів
України,

 

Постанови Кабінету Міністрів
України

Пункт 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06. 2017 р. № 409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №4)

Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. N 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання
адміністративної послуги

  1. Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт (за класом наслідків (СС1), дозвіл на викрнання будівельних робіт (СС2))

  2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, сертифікат (СС2)

7.

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також вимоги до них

Один примірники декларації:

щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта за формою встановленого зразка;

щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), за формою встановленого зразка;

щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою встановленого зразка

 

8.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

Через центр надання адміністративних послуг.

Заповнюється і подається особисто замовником (його уповноваженою особою), або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення

9.

Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

Безоплатно

У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта

9.2

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу

 8 105,20 гр.

9.3

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

 

10.

Строк надання адміністративної
послуги

Десять робочих днів з дня надходження декларації

11.

Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги

Подання чи оформлення декларації про готовність об’єкта до експлуатації з порушенням установлених вимог

12.

Результат надання
адміністративної послуги

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації  та внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

13.

Способи отримання відповіді
(результату)

Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держбудінспекції у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

14.

Примітка

 

Технологічна картка адміністративної послуги

з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Богуславської міської ради

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою Богуславської міської ради

Один робочий день

2.

Розгляд декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою  Богуславської міської ради

Сім робочих днів

3.

Реєстрація декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою  Богуславської міської ради

Два робочих дні

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 робочих днів

 

Загальна кількість днів передбачена законодавством

10 робочих днів

Технологічна картка адміністративної послуги

із внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Богуславської міської

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК   Богуславської міської ради

Один робочий день з дня надходження документів

2.

Розгляд декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК   Богуславської міської ради

Сім робочих дня

3.

Виключення з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі – єдиний реєстр) відомостей щодо внесення даних, зазначених у декларації відомостей щодо внесення даних, зазначених у декларації.  

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК  Богуславської міської ради

Один робочий день

4.

Реєстрація декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК  Богуславської міської ради

Один робочих дня

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 робочих днів

 

Загальна кількість днів передбачена законодавством

10 робочих днів

 

 

 

Засідання комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (вул. Миколаївська,27)

Засідання комісії щодо розгляду звернення заявника – Карпенка Аркадія Олексійовича, стосовно перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства під час здійснення будівельних робіт за адресою: вул. Миколаївська,27, м. Богуслав, Обухівський район, замовник будівництва – Харченко Оксана Анатоліївна, відбудеться «27»  січня  2022р. о 15.00 год. в приміщенні відділу державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою Богуславської міської ради за адресою: вул. Франка, буд.4, м. Богуслав, Обухівський район.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень