Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Відділ юридичного та кадрового забезпечення

 

Адреса

09701 Київська обл., м.Богуслав

вул.Франка, 4

Розклад роботи

пн-чт 8-00 – 17-00, пт 8-00 – 16-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00
Дні прийому громадян

середа    8-00  – 12-00, 13-00 – 17-00

п’ятниця  8-00 – 12-00
Дні прийому керівника щосереди з 8-00 до 12-00
Начальник відділу Матяш Світлана Володимирівна
Головний спеціаліст - юрист Будянська Юлія Вікторівна

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ юридичного та кадрового забезпечення

виконавчого комітету Богуславської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ юридичного та кадрового забезпечення виконавчого комітету Богуславської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради та утворений рішенням Богуславської міської ради.

1.2. Відділ утворений з метою координації питань юридичного забезпечення Богуславської міської ради, структурних підрозділів, виконавчих органів Богуславської міської ради, виконавчого комітету Богуславської міської ради, їх посадових осіб, кадрового забезпечення діяльності посадових осіб виконавчого комітету Богуславської міської ради, керівників підприємств, закладів, інших юридичних осіб, засновником яких є Богуславська міська рада.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Богуславській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Богуславської міської ради, міському голові.

1.4. Утворення, реорганізація, ліквідація відділу, затвердження Положення про відділ, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Богуславської міської ради.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Богуславської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Богуславської міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Відділ не є юридичною особою та утримується за рахунок коштів міського бюджету Богуславської територіальної громади.

1.8. Зберігає та використовує в ході виконання покладених цим Положенням завдань та функцій печатку з найменуванням відділу.

 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Юридичне та правове забезпечення діяльності Богуславської міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб виконавчого комітету Богуславської міської ради під час виконання покладених на них законом завдань та функцій.

2.2.  Здійснення правової експертизи проектів актів, що видаються Богуславською міською радою, її виконавчим комітетом, а також проектів розпоряджень міського голови на предмет відповідності їх Конституції України та нормам чинного законодавства; участь у розробленні проектів нормативно-правових актів Богуславської міської ради, її виконавчого комітету та індивідуально-правових актів міського голови за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами.

2.3.  Здійснення захисту прав та інтересів Богуславської міської ради, виконавчого комітету Богуславської міської ради, міського голови у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної особи), а також в інших органах під час розгляду та вирішення правових питань і спорів.

2.4.  Запобігання, виявлення та протидія корупції у діяльності посадових осіб виконавчого комітету Богуславської міської ради, структурних підрозділів Богуславської міської ради, проведення перевірки фактів своєчасності подання е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2.5. Участь у підготовці висновків та пропозицій щодо внесення змін до актів Богуславської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови чи їх скасування (втрата чинності), у зв’язку із змінами у законодавстві або їх виданням (прийняттям) з порушенням норм чинного законодавства.

2.6.  Підготовка та надання у встановленому законом порядку юридичних висновків до проектів рішень Богуславської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.7. Надання юридичної допомоги з правових питань постійним депутатським комісіям Богуславської міської ради, депутатам Богуславської міської ради, членам виконавчого комітету Богуславської міської ради, посадовим особам виконавчих органів Богуславської міської ради на підставі відповідних звернень, поданих у встановленому законом порядку.

2.8. За дорученням міського голови надання фахової допомоги з правових питань підприємствам, установам, закладам та іншим юридичним особам, засновником яких є Богуславська міська рада, на підставі відповідних письмових звернень, поданих у встановленому законом порядку.

2.9. Участь у підготовці та проведенні заходів, організатором яких є Богуславська міська рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи Богуславської міської ради з питань забезпечення дотримання вимог чинного законодавства.

2.10. Проведення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Богуславської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови (у разі надання до відділу повного переліку документів, необхідних для виконання зазначеної роботи).

2.11. Надання правової оцінки проектам договорів, контрактам з керівниками підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб, засновником яких є Богуславська міська рада, що укладаються міським головою від імені Богуславської міської ради та/або її виконавчого комітету.

2.12. Розгляд заяв та звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу; внесення у встановленому порядку пропозицій міському голові щодо їх ефективного вирішення.

2.13. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами виконавчого комітету Богуславської міської ради, керівниками виконавчих органів Богуславської міської ради, підприємств, установ, закладів, інших юридичних осіб, засновником яких є Богуславська міська рада, вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування.

2.14. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Богуславської міської ради.

2.15. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (тимчасово вакантних посад) виконавчого комітету Богуславської міської ради.

2.16. Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.

2.17. Забезпечення організаційно-методичної роботи з питань кадрового забезпечення виконавчого комітету Богуславської міської ради.

2.18. Документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення у виконавчому комітеті Богуславської міської ради.

2.19. Участь у підготовці та оформленні пропозицій щодо внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого комітету Богуславської міської ради, виконавчих органів Богуславської міської ради.

2.20. Підготовка проектів контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є Богуславська міська рада.

2.21. Організація та проведення навчань посадових осіб виконавчого комітету Богуславської міської ради.

2.22. Підготовка у визначеному законом порядку, документів про застосування заходів дисциплінарного впливу та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб виконавчого комітету Богуславської міської ради.

2.23. Забезпечення підготовки документів щодо призначення на посади
та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності.

2.24. Організація та проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

2.25. Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», що подаються посадовими особами виконавчого комітету Богуславської міської ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад.

2.26. Ознайомлення в установленому законом порядку посадових осіб та працівників виконавчого комітету Богуславської міської ради з правилами внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Богуславської міської ради, посадовими інструкціями.

2.27. Ведення військового обліку всіх категорій військовозобов’язаних осіб з числа посадових осіб та працівників виконавчого комітету Богуславської міської ради.  

2.28. Опрацювання протоколів про адміністративне правопорушення, складених уповноваженими особами відносно громадян, які зареєстровані на території Богуславської територіальної громади, підготовка необхідних матеріалів на розгляд адміністративної комісії, оформлення протоколів засідання адміністративної комісії.

2.29. Виконання інших завдань та функцій з питань юридичного та кадрового забезпечення, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в тому числі актами локальної дії, на відділ.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:     

3.1. представляти Богуславську міську раду та виконавчий комітет Богуславської міської ради у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень відділу;

3.2. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Богуславської міської ради, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.3. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців, науковців, експертів та консультантів, а також працівників інших структурних підрозділів Богуславської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.4. здійснювати захист прав та інтересів Богуславської міської ради, виконавчого комітету Богуславської міської ради, міського голови у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної особи), а також в інших органах під час розгляду та вирішення правових питань і спорів;

3.5. надавати пропозиції та готувати проекти рішень сесій, виконкому і розпоряджень міського голови з питань що належать до повноважень відділу;

3.6. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу,  Богуславської міської ради та її виконавчого комітету;

3.7. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до повноважень відділу;

3.8. брати участь у нарадах, інших організаційних та практичних заходах з питань юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого комітету Богуславської міської ради, посадових осіб виконавчих органів, структурних підрозділів, а також підприємств, установ, закладів, організацій, що перебувають у комунальній власності громади.

 

4.  СТРУКТУРА, ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

4.1. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, призначаються на посаду Богуславським міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Богуславської міської ради відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

У разі його відсутності його обов’язки виконує інший спеціаліст відділу (за окремим розпорядженням).

4.3. Начальник відділу:

- очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- організовує та контролює виконання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку громад та територій України, розпоряджень та рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- бере участь у пленарних засіданнях сесій Богуславської міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, роботі постійних комісій ради, засіданнях інших допоміжних дорадчих та консультативних органів, утворених у встановленому законом порядку;

- організовує поточне та перспективне планування роботи відділу, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи відділу;

- здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та входять до його компетенції, вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян, юридичних осіб;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.4. Посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності. Притягнення посадових осіб відділу до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету Богуславської територіальної громади.

4.6. Відділ не має рахунків в установах банку та держказначейства. З фінансових питань підпорядковується виконавчому комітету Богуславської міської ради.

4.7. Виконавчий комітет Богуславської міської ради, у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством, забезпечує посадовим особам відділу:

- створення необхідних умов для ефективного виконання функцій та завдань, що покладені на відділ, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу;

- надання посадовим особам відділу службових приміщень, засобів телефонного зв’язку, комп’ютерної та іншої організаційної техніки, витратних матеріалів, обладнаних місць зберігання документів, законодавчими, іншими нормативними та нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань, віднесених до компетенції відділу;

- оплату праці посадових осіб відділу, у порядку та обсягах, що визначені нормами чинного законодавства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують порядок оплати праці та матеріального забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень