A A A K K K
для людей із порушенням зору
Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Служба у справах дітей та сім`ї

Адреса

09701 Київська обл., м.Богуслав

вул.Франка, 4

Тел.(04561) 5-34-35

Розклад роботи

пн-чт 8-00 – 17-00, пт 8-00 – 16-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00

Начальник служби 

Калінська Оксана Анатоліївна

Спеціаліст 1 категорії з питань сім'ї та дітей

Бурбан Анастасія Ігорівна

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Богуславської міської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Богуславської міської ради (далі Служба) є структурним підрозділом виконавчого органу Богуславської міської ради й утворюється Богуславської міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері захисту прав дітей та сім'ї.

1.2. Служба є підзвітною і підконтрольною Богуславській міській раді та підпорядковується виконавчому комітету Богуславської міської ради, Богуславському міському голові.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики та наказами служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Богуславської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Богуславського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Завдання та повноваження 

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Реалізація державної  політики з питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, розлучених із сім’єю, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.2. Реалізація державної  політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей  соціально-незахищених категорій.

2.1.3. Підготовка пропозицій до проектів місцевих програм, їх виконання та здійснення заходів в частині забезпечення соціального захисту дітей, сімей, віднесених до сфери управління Служби.

2.1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над дітьми, влаштування їх до інших форм сімейного виховання (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї), на усиновлення, в патронатні сім’ї.

2.1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, які знаходяться на території громади.

 2.1.6. Ведення статистики щодо дітей та окремих категорій сімей.

2.1.7. Ведення обліку дітей, які перебувають в складних життєвих
обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих під опіку та піклування,  до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та центрів соціально-психологічної реабілітаційних для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

2.1.8. Координація діяльності старостатів, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сімей, а також інших питань, віднесених до сфери управління Служби, надання їм організаційно-методичної допомоги.

2.1.9. Визначення на території громади пріоритетних  напрямів поліпшення становища, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітям, що стали жертвами домашнього насильства, сім’я, зокрема,  сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям.

2.2. Служба відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів дітей.

2.2.3. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.4. Готує та подає на розгляд проекти рішень Богуславської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Богуславського міського голови з питань захисту прав дітей та сімей.

2.2.5. Організовує роботу комісії з питань захисту прав дитини.

2.2.6. Вносить пропозиції до проектів програм.

2.2.7. Здійснює представництво інтересів Богуславської міської ради, її виконавчого комітету та Богуславського міського голови у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за дорученням Богуславського міського голови в межах повноважень Служби.

2.2.8. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, суддів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду в межах повноважень Служби.

2.2.9. Здійснює інші функції, що впливають з покладених на Службу завдань та не суперечить чинному законодавству і основним завданням визначеними цим Положенням.

2.2.10. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захист персональних даних.

2.2.11.Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби

2.2.12. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання.

2.2.13. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей.

2.2.14. Веде облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.15. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у Службі, і видає направлення для встановлення контакту з дитиною.

2.2.16. Здійснює обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, сімей, громадян в межах повноважень.

2.2.17. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях, в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу.

2.2.18. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, залишених без батьківського піклування, забезпечення їх прав та найкращих інтересів при тимчасовому влаштуванні у сім’ї громадян, зокрема у патронатні сім’ї, розміщені на території громади.

2.2.19. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, які проживають на території громади.

2.2.20. Здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими.   

2.2.21. Здійснює безпосереднє ведення справ та координацію діяльності щодо забезпечення захисту прав дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, розлучених із сім’єю.

2.2.22. Веде облік дітей та представництво інтересів дітей, розлучених із сім’єю.

2.2.23. Забезпечує захист особистих, майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.24. Забезпечує ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (далі - ЄІАС «Діти»).

2.2.25. Забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації (КЗСІ), що обробляється в ЄІАС «Діти»;

2.2.26. Здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС «Діти».

2.3. Служба має право:

2.3.1. Ініціювали та організовувати в установленому порядку наради, робочі зустрічі, круглі столи з питань, що належать до компетенції Служби.

2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому Богуславської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань.

2.3.3. Залучати до організації та проведення  заходів  соціального захисту дітей, соціально-незахищених категорій сімей, спеціалістів структурних підрозділів виконкому Богуславської міської ради,  закладів, установ, підприємств та організацій.

2.3.4. Залучати до розроблення програм, що належать до компетенції Служби, спеціалістів структурних підрозділів виконкому Богуславської міської ради, організацій, підприємств, установ та об’єднань громадян.

2.3.5. Вносити пропозиції щодо фінансування заходів соціального захисту дітей, підтримки сімей.

2.3.6. Проводити роз’яснювальну роботу серед дітей, їх законних представників, щодо запобігання вчинення дітьми правопорушень.

2.3.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

2.3.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

2.3.9. Вести облік багатодітних сімей, видавати посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

2.3.10. Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

2.3.11. Відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  за місцем їх проживання, навчання і роботи.

2.3.12. Відвідування сімей з дітьми в межах виконання визначених законодавством функцій.

2.3.13. Здійснювати в порядку самопредставництва представлення інтересів виконавчого комітету Богуславської міської ради як органу опіки та піклування, в частині захисту прав дітей, при розгляді судами  спорів щодо  участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення  суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним, а також при зверненні  до суду з позовом про позбавлення батьків батьківських прав, або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав.

3.  Організація роботи Служби

3.1. Керівництво діяльністю Служби здійснює начальник Служби, який розподіляє обов'язки між працівниками Служби, контролює та координує їх роботу.

3.2. На період відпустки або на час відсутності начальника Служби  його обов’язки виконує працівник Служби відповідно до розпорядження Богуславського міського голови.

3.3. Діяльність Служби здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.

3.4. Положення про Службу, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників Служби затверджується рішенням Богуславської міської ради.

3.5. Посадові інструкції начальника та працівників Служби затверджує Богуславський міський голова.

4. Правовий статус начальника Служби, його права та обов’язки

4.1. Начальник Служби призначається на посаду та звільняє з посади Богуславський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Служби, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 7 років.

4.3. Начальник Служби, представляючи інтереси громади в галузі захисту прав дітей у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Службу завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Служби.

 

4.3.2. Планує роботу Служби й аналізує стан виконання планів і програм.

4.3.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.4. Має право користувача Є1АС «Діти» в межах своїх функціональних обов'язків.

4.3.5. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників.

5. Права і обов’язки працівників Служби

5.1. Працівники Служби мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2.На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Служби зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.15. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.3.Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.3.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.3.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які. відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.3.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.3.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.3.5. Брати участь у страйках.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Служби

6.1. Служба фінансується за рахунок коштів міського бюджету Богуславської територіальної громади.

6.2. Оплата праці працівників Служби здійснюється відповідно до чинного
законодавства.

6.3. Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються  Богуславською міською радою у встановленому    порядку.     

6.4. Матеріально-технічне забезпечення  Служби  здійснює  Богуславська міська рада.

7. Правовий статус Служби

7.1. Служба   є  юридичною  особою,  має  печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

8. Заключні положення

8.1.Покладання на Службу обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Служби, не допускається.

8.2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Богуславської міської ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Служби здійснюється на підставі рішення Богуславської міської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень