Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Відділ з питань земельних відносин

Адреса

09701 Київська обл., м.Богуслав

вул.Франка, 4

Тел: (04561) 5-17-46

Розклад роботи

пн-чт 8-0:0 – 17-00,

пт 8-00 – 16-00

обідна перерва з 12-00 до 13-00
Дні прийому громадян

середа    8-00  – 12-00,

13-00 – 17-00

 п’ятниця  8-00 – 12-00
Дні прийому керівника щосереди з 8-00 до 12-00
Начальник відділу Сахно Оксана Петрівна
Спеціаліст 1 категорії

Кисленко Альона Валеріївна

Панченко Тетяна Володимирівна

Фасолько Людмила Петрівна

Василенко Валерія Валентинівна

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань земельних відносин

виконавчого комітету Богуславської міської ради

Загальні положення

1.1. Положення про відділ з питань земельних відносин (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу з питань земельних відносин виконавчого комітету Богуславської міської ради  (далі – Відділ). 

1.2. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Богуславської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради. 

1.3. Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку сесією міської ради.

1.4. Начальник та спеціалісти, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок бюджету Богуславської міської територіальної громади.

1.5. Відділ немає статусу юридичної особи

1.6.  Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою. 

1.7. На посаду начальника Відділу призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (в сфері землеустрою або в сфері правової діяльності), стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

-  розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;

-  в межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;

-  за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення. 

1.8. Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.

1.9. Відділ є підзвітним і підконтрольним Богуславській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Богуславської міської ради, міському голові.

1.10. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.

1.11. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр» нормативно-правовими документами Міністерства екології та  природних ресурсів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 

2. Завдання

 

2.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища на землях комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування, крім земель сільськогосподарського призначення.

2.2. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності  територіальної громади, та іншими землями, які перебувають у віданні Богуславської міської ради.

2.3. Підготовка проектів рішень Богуславської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Богуславського міського голови з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

2.4. Підготовка проектів рішень Богуславської міської  ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

2.5. Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями міської ради в оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснення розрахунків розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом.

2.6. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель населених пунктів, що увійшли до складу громади.

2.7. Розроблення і подання Богуславській міській раді, виконавчому комітету, міському голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.8. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.9. Видача витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

2.10. Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

2.11. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

 

3. Функції

 

3.1. Здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності, інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм,  вирішує інші питання відповідно до закону.

3.2. Здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії міської ради, після розгляду постійною депутатською комісією, проекти рішень  в галузі земельних відносин.

3.3. Розробляє пропозиції для розгляду встановленим порядком щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності Богуславської міської ради.

3.4. Спільно із комісією міської ради вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.5. Розробляє Програми в галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища та подає їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання та подає міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.

3.6. Організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок податку та орендної плати.

3.7. Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам.

 3.8. Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов'язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від користувачів.

3.9. Проводить контроль за повнотою надходжень коштів від продажу землі.

3.10. Здійснює ведення облікової земельно-кадастрової документації відповідно рішень сесії міської ради.

3.11. Надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок.

3.12. Представляє Богуславську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності у Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.13. Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин.

3.14. Розглядає звернення громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції.

3.15. Координує діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, в галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування. 

3.16. Вирішує інші питання у галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища міста, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови та керівництва.

 

4.  Права

 

4.1. Відділ  має право:

-  отримувати від виконавчих органів влади,  підприємств, установ і організацій міста інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу;

-  представляти  Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

-  у разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-  скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;

- вносити пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради щодо освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства;

- перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.
 

4.2. Працівники Відділу   зобов’язані:

- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України;

- додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність Відділу;

- зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

                                     

5.  Відповідальність

 

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність згідно з чинним законодавством.

 

6. Взаємодія

 

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

6.1. Взаємодіє з постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

6.2. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Виконавчий комітет Богуславської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

7.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Богуславською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

                                                          

Секретар ради                                                                                                         В.Г.ШПАК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень