Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Відділ агропромислового розвитку, екології та використання земель с/г призначення

Адреса

09701 Київська обл., м.Богуслав

вул.Франка, 4

Тел.(04561) 5-34-35

Розклад роботи

пн-чт 8-00 – 17-00, пт 8-00 – 16-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00

Начальник відділу

Шевченко Ольга Борисівна

Провідний спеціаліст

Пидюра Петро Іванович

Спеціаліст 2 категорії

Лабзенко Тамара Данилівна

 

Положення про відділ агропромислового розвитку, екології та використання земель сільськогосподарського призначення виконавчого комітету Богуславської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про відділ агропромислового розвитку, екології та використання земель сільськогосподарського призначення (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу агропромислового розвитку, екології та використання земель сільськогосподарського призначення виконавчого комітету Богуславської міської ради  (далі – Відділ). 

1.2. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Богуславської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства, ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради. 

1.3. Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку сесією міської ради.

1.4. Начальник та спеціалісти, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок бюджету Богуславської міської територіальної громади.

1.5 Відділ немає статусу юридичної особи.

1.6.  Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою. 

1.7. На посаду начальника Відділу призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (в сфері землеустрою або в сфері правової діяльності), стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

1.7.1 Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

-  розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
-  в межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;

-  за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи у сфері земельних відносин та екології, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення. 

1.8. Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.

1.9. Відділ є підзвітним і підконтрольним Богуславській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Богуславської міської ради, міському голові.

1.10. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.

1.11. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», ЗУ «Про  оренду землі»  нормативно-правовими документами Міністерства екології та  природних ресурсів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

2. Завдання та функції  Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства щодо земель сільськогосподарського призначення, що належать до комунальної власності Богуславської територіальної громади.

2.1.2. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності Богуславської територіальної громади.

2.1.3. Участь у розробленні та виконанні програм в галузі земельних відносин.

2.1.4. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб територіальної громади на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції  у сфері земельних відносин:

2.2.1. Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів  Богуславської територіальної громади відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних.

2.2.2. Здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до прийнятих рішень Богуславської міської ради.

2.2.3. Здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок сільськогосподарського призначення на підставі відповідних рішень, прийнятих Богуславською міською радою.

2.2.4. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради, та готує відповідні пропозиції.

2.2.5. Здійснює відповідну аналітичну роботу спільно з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби та Держгеокадастру для забезпечення надходжень  в бюджет плати за землю сільськогосподарського призначення.

2.2.6. Спільно із Відділом з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності.

2.2.7. Здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктами оціночної діяльності при розробці експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в комунальній власності.

2.2.8. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів відповідно до Земельного кодексу України.

2.2.9. Здійснює підготовку графіків розрахунків та розстрочку платежів в бюджет від продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

2.2.10. Здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території Богуславської міської територіальної громади.

2.2.11. Готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин, реалізацію прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства.

2.2.12. Організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку.

2.2.13. Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючих договорах оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди.

2.2.14. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського  бюджету від оренди землі та продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності.

2.2.15. Бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів.

2.2.16. Представляє Богуславську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок сільськогосподарського призначення  комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

2.2.17. Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

2.3. Подає  пропозицій щодо покращення екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів.

2.3.1. Подає пропозиції по ресурсозбереженню, використанню відходів і вторинної сировини.

2.3.2. Подає пропозицій та висновки  стосовно проведення екологічної експертизи щодо об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення.

2.3.3. Подає пропозиції в межах своєї компетенції щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

2.3.4. Спільно з відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою здійснює контроль за утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.

2.3.5.  Подає пропозиції щодо визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою.

2.3.6.  Забезпечує проведення єдиної політики в територіальній громаді щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.

2.3.7. Здійснює та погоджує попередній розгляд планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.

3.  Права та обов’язки

3.1. Відділ  має право:

 

-  Отримувати від виконавчих органів влади,  підприємств, установ і організацій міста інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу;

-  представляти  Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

-  у разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-  скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;

- вносити пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради щодо освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства;

- перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.
 

3.2. Працівники Відділу   зобов’язані:

- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України;

- додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність Відділу;

- зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

4.  Відповідальність

4.1 Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність згідно з чинним законодавством.

5. Взаємодія

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

5.1. Взаємодіє з постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

5.2. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

6. Заключні положення

6.1. Виконавчий комітет Богуславської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

6.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Богуславською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

               Секретар ради                                                                        В.Г.ШПАК

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень