A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Соціально-гуманітарне управління виконавчого комітету Богуславської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти: Найменування закладу: Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської міської ради Київської області (опорний заклад) Місцезнаходження закладу: вул. Миколаївська, 72, м. Богуслав, Обухівського р-ну Київської обл., 09701 Найменування посади: директор Богуславського академічного ліцею №1 Богуславської міської ради Київської області   Найменування закладу: Вільховецька гімназія Богуславської міської ради Київської області  Місцезнаходження закладу: вул. Шкільна, с. Вільховець, Обухівського р-ну, Київської обл., 09723 Найменування посади: директор Вільховецької гімназії Богуславської міської ради Київської області   Умови оплати праці: Умови оплати праці керівника врегульовано Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463 – ІХ, наказом МОН України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.05.1993 р. № 102, наказом МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. №1298, постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. №373, постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"» від 31.01.2001 р. № 78, постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22. За виконання обов’язків керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених: - посадового окладу відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів; - підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію; - надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо); - доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо); - премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання, яке є невід’ємною частиною Колективного договору закладу. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу. У разі неналежного виконання посадових обов’язків керівником премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується. Посадовий оклад керівника може бути переглянутий у зв’язку зі змінами умов оплати праці відповідно до вимог чинного законодавства України. Керівнику може виплачуватися премія в межах фонду оплати праці.   Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: громадянство України, володіння державною мовою; вища освіта ступеня, не нижче магістра (спеціаліста); стаж педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності; фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків. Порядок подання документів. Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); копія паспорта громадянина України; копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання; довідка про відсутність судимості; довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; мотиваційний лист, складений у довільній формі; згода на відеофіксацію. Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. Прийом документів на конкурсний відбір на посаду директора: вищевказані документи конкурсанти подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк до 29 травня 2021 року (включно) з 08:00 до 16:00, за адресою: м. Богуслав вул. Шевченка, 40, каб. 5. Уповноважена особа: Василенко Людмила Борисівна, тел. 096-334-70-62, e-mail: sgu_boguslavmr@ukr.net Конкурс складається з наступних етапів: Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі; Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам; Допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; Ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу; Проведення конкурсного відбору: - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти; - перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання; - публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. Перелік питань із законодавства у сфері освіти, зразок ситуаційних завдань та критерії оцінювання робіт (відповідей) конкурсантів затверджено Положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Богуславської міської ради.  Визначення переможця конкурсу; Оприлюднення результатів Дата та місце початку конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.  

18:29:34 30.04.2021

Повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Богуславської міської ради

Виконавчий комітет Богуславської міської ради,  що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул. Франка Івана, 4, тел. 5-34-54 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Богуславської міської ради, а саме:

11:45:36 29.04.2021

Повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Богуславської міської ради

«Виконавчий комітет Богуславської міської ради,  що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул. Франка Івана, 4, тел. 5-34-54 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Богуславської міської ради, а саме:

08:53:06 04.03.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня»

Додаток до Протоколу № 1 від 25.02.2021 року   ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня»     Правові підстави проведення конкурсу. Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), рішення виконавчого комітету Богуславської міської ради від 05.02.2021 року № 24/2 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня»».   Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу. Назва підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БОГУСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» (скорочена назва КНП БМР «БОГУСЛАВСЬКА ЦЛ») (далі – підприємство). Юридичне та фактичне місцезнаходження: 09701, Київська область, м.Богуслав, вул. Франка Івана, 27. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.   Статут комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня» затверджено рішенням Богуславської міської ради від 14.12.2020 № 17-01-VІII. Ознайомитися із Статутом можна за посиланнями: https://boguslavska-gromada.gov.ua/docs/564585/   Структура Підприємства включає: - Адміністративно – управлінський відділ; - Лікувальні, консультативні та діагностичні підрозділи; - Допоміжні підрозділи, в т.ч. господарчі; - Відділення платних медичних послуг, в т.ч. зубопротезна лабораторія та відділення сестринського догляду. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу складають 4 936 500,00 грн. 3. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі. Документи для участі в Конкурсі приймаються з 01 березня 2021 року (08.00 години) до 15 березня 2021 року (17.00 години) включно за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, другий поверх, кабінет № 216. 4. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок. Телефон (04561) 5-34-54, е-mail: boguslav_mrada@ukr.net   Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи: 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1; 3) резюме у довільній формі; 4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством); 5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи; 6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2; 7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; 8) довідку МВС про відсутність судимості; 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ; 10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3; 11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4; 12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»). Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Заява Згода на обробку персональних даних Попередження про вимоги та обмеження, встановлені законом України “Про запобігання корупції”

16:21:00 25.02.2021

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня»

Протокол №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу  на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня»

15:26:51 25.02.2021

Конкурс на заміщення вакантної посади виконавчого комітету Богуславської міської ради

  Повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади виконавчого комітету Богуславської міської ради «Виконавчий комітет Богуславської міської ради,  що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул. Шевченка, 40, тел. 5-34-54 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Богуславської міської ради.   Вимоги до кандидатів на посаду адміністратора: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року, вільне володіння державною мовою, вміння працювати на персональному комп’ютері. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень надається за тел. 5-34-54  або під час особистого прийому (каб. 9) щоденно, з 9.00 до 17.00. Документи приймаються протягом 30 календарних  днів із дня виходу публікації про оголошення конкурсу».   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання; електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді.  копію паспорта громадянина України; копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

10:00:39 11.02.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень