Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ — ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ

         Комунальне некомерційне підприємство Богуславської міської ради                            «Богуславська центральна лікарня» (далі – КНП БМР «Богуславська центральна лікарня»), що знаходиться за адресою 09701, Київська область, Обухівський район, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 27. Основним видом діяльності КНП БМР «Богуславська центральна лікарня» є здійснення медичного обслуговування, надання медичної допомоги та медичних послуг населенню. Відповідно до рішень Богуславської міської ради «Про формування складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради КНП БМР «Богуславська центральна лікарня»» №3514–58–VІІІ від 30.01.2024 та «Про створення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня»» №3587–59–VІІІ від 27.02.2024 конкурсна комісія Богуславської міської ради оголошує відбір кандидатів у члени наглядової ради комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславська центральна лікарня» з метою підвищення прозорості процесів управління та ефективності закладу охорони здоров’я. Конкурсний відбір кандидатів – представників громадськості відбуватиметься згідно з вимогами Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 №1221. Вимоги до кандидатів, що виявили бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад членів наглядової ради КНП БМР «Богуславська центральна лікарня» 1 Освіта • Вища освіта. Бажано у галузі (альтернативно): • Охорона здоров’я. • Управління та адміністрування. • Публічне управління та адміністрування. • Право. • Соціальні та поведінкові науки. • Міжнародні відносини.   2 Досвід роботи   Загальний досвід роботи не менш як п’яти років у одній або сукупно у кількох із зазначених вище галузей.     3 Володіння державною мовою • Вільне володіння державною мовою.   4 Загальні вимоги • Відсутність непогашеної або не знятої судимості. • Відсутність фактів притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або пов’язаних з корупцією правопорушень протягом останніх п’яти років.     Додаткові кваліфікації кандидатів, що виявили бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад членів наглядової ради КНП БМР «Богуславська центральна лікарня», які можуть бути перевагою   1 Додаткові компетенції         Знання у сфері управління підприємством, установою чи організацією, тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства у ній може слугувати перевагою   2 Володіння іноземними мовами Знання англійської мови може слугувати перевагою.   Для участі у конкурсі кандидат у члени наглядової ради особисто надсилає електронною поштою лист про бажання взяти участь у конкурсі одночасно із такими документами:   копією документа, що посвідчує особу кандидата у члени наглядової ради; резюме у довільній формі із зазначенням релевантного досвіду роботи та   контактних даних осіб, що можуть надати рекомендаційні листи та/або інше підтвердження досвіду роботи кандидата; копією (копіями) документа (документів) про здобуту вищу освіту; мотиваційним листом, що містить обґрунтування зацікавленості кандидата посадою незалежного члена наглядової ради; копією довідки про відсутність судимості; копією інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; заявою про відсутність конфлікту інтересів за формою, що міститься у Додатку №1 до оголошення; копією довідки про доходи (довідки з Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів та утриманих податків) за останні чотири послідовні податкові квартали). Кандидат може подати додаткові документи, які підтверджують його професійні якості та досвід (зокрема, рекомендації, наукові публікації тощо). Відповідальність за недостовірність поданих документів несе кандидат. Документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються протягом 10 календарних днів з дня наступного за днем розміщення цього оголошення на офіційних вебсайтах Богуславської міської ради, КНП БМР «Богуславська центральна лікарня» та інших сайтах публікації оголошень про наявні вакансії.  Документи подаються до 16:00 15 березня 2024 року українською або англійською мовами.     Лист про бажання взяти участь у конкурсі та інші необхідні документи надсилаються на електронну пошту boguslav_mrada@ukr.net з 06.03.2024 до 15.03.2024 із зазначенням теми «Конкурс на зайняття посад незалежних членів наглядової ради КНП БМР «Богуславська центральна лікарня»».   Контактний телефон для довідок: 045615-34-54 або 068-38-48-688   Засідання конкурсної комісії для розгляду поданих кандидатами документів і їх перевірка на відповідність  вимогам, передбаченим законодавством, відбудеться 19.03.2024 о 10.00 у залі засідання Богуславської міської ради за адресою:Київська область, Обухівський район, м.Богуслав, вул. Франка Івана, буд.4. Кандидатів у незалежні члени наглядової ради буде повідомлено про результати конкурсу секретарем конкурсної комісії Богуславської міської ради після встановлення результатів відкритого рейтингового голосування конкурсною комісією за підсумками проведених співбесід. Результати конкурсу буде також розміщено на офіційному веб-сайті Богуславської міської ради. ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів

13:41:48 05.03.2024

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Додаток до Протоколу № 1 від 24 жовтня 2022 року   ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги»   Правові підстави проведення конкурсу. Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), рішення виконавчого комітету Богуславської міської ради від 30.09.2022 року № 135/14 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги».   Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу. Назва підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (скорочена назва КНП БМР «БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦПМСД») (далі – підприємство). Юридичне та фактичне місцезнаходження: 09701, Київська область, м.Богуслав, вул. Франка Івана, 27. Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.   Статут комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено рішенням Богуславської міської ради від 05.08.2020 № 694-28-VІI. Ознайомитися із Статутом можна за посиланнями: https://boguslavska-gromada.gov.ua/docs/428417/ https://boguscpmsd.itmed.org/upload/uf/53e/h3mo2q61vagewkjlm12ylso3stzwjp2o/Statut-KNP-BMR-Boguslavskyy-TSPMSD.pdf   Структура Підприємства включає: - Адміністративно-управлінський відділ. - Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. - Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати пункти здоров’я, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти). Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу складають 3 235 800,00 грн. 3. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі. Документи для участі в Конкурсі приймаються з 26 жовтня 2022 року (08.00 години) до 09 листопада 2022 року (17.00 години) включно за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, другий поверх, кабінет № 216. 4. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок. Телефон (04561) 5-34-54, е-mail: boguslav_mrada@ukr.net   Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи: 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1; 3) резюме у довільній формі; 4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством); 5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи; 6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2; 7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; 8) довідку МВС про відсутність судимості; 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ; 10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3; 11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4; 12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»); 13) документ, що підтверджують рівень вільного володіння державною мовою відповідно до вимог ст. 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Такими документами можуть бути зокрема: державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови або документ про повну загальну середню освіту – за умови, що він підтверджує вивчення української мови як навчального предмета. Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.   Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції.   Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки". У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління".   Стаж роботи: не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах. Громадянство України. Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів). Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.   Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: – план реформування закладу протягом одного року; – заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; – пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; – пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.   Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту. Умови оплати праці керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. За виконання безпосередніх обов’язків керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених: посадового окладу і фактично відпрацьованого часу; премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці. У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються. Контракт з переможцем конкурсу укладається на строк від 3 до 5 років. Типова форма контракту, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 792.   Дата і місце проведення конкурсу. Засідання конкурсної комісії з допуску претендентів для участі конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» провести 11 листопада 2022 року о 09.00 годині за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, третій поверх адміністративної будівлі Богуславської міської ради, зал засідань. Заслухати конкурсні пропозиції допущених до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» 15 листопада 2022 року о 13.00 год. за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, третій поверх адміністративної будівлі Богуславської міської ради, зал засідань.

10:27:32 24.10.2022

Оголошення про початок формування комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 , виконавчий комітет Богуславської міської ради оголошує про початок формування комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги».        До складу комісії повинні входити у рівній кількості: представники органу управління (три члени комісії); представники трудового колективу комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги», обрані на загальних зборах трудового колективу (три члени комісії); представники громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності. Громадські об’єднання мають бути зареєстровані не менше як за два роки до дати прийняття відповідного рішення про утворення зазначеної конкурсної комісії (три члени комісії).   Пропозиції щодо кандидатур до складу комісії подаються до виконавчого комітету Богуславської міської ради за адресою: м. Богуслав, вулиця Франка Івана, 4, каб. № 216 у письмовому вигляді упродовж 15 календарних днів з дня опублікування цього оголошення, до 17 жовтня 2022 року включно, прийом пропозицій здійснюється з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 17-00 год.   Телефон для довідок (04561) 5-34-54.   Для розгляду пропозиції представникам громадських об’єднань необхідно подати: заяву із зазначенням пунктів Статуту (Положення), які свідчать про відповідальність громадської організації вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094; рішення органу щодо делегування представника; документи, що підтверджують реєстрацію громадського об’єднання; копію чинного Статуту, завіреного в установленому порядку.     Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                                                Олександр ГОГУЛЯ

10:13:03 03.10.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень