Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дата: 24.10.2022 10:27
Кількість переглядів: 508

Додаток до

Протоколу № 1

від 24 жовтня 2022 року

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

  1. Правові підстави проведення конкурсу.

Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), рішення виконавчого комітету Богуславської міської ради від 30.09.2022 року № 135/14 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

  1. Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу.

Назва підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (скорочена назва КНП БМР «БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦПМСД») (далі – підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 09701, Київська область, м.Богуслав, вул. Франка Івана, 27.

Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

 

Статут комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено рішенням Богуславської міської ради від 05.08.2020 № 694-28-VІI.

Ознайомитися із Статутом можна за посиланнями:

https://boguslavska-gromada.gov.ua/docs/428417/

https://boguscpmsd.itmed.org/upload/uf/53e/h3mo2q61vagewkjlm12ylso3stzwjp2o/Statut-KNP-BMR-Boguslavskyy-TSPMSD.pdf

 

Структура Підприємства включає:

- Адміністративно-управлінський відділ.

- Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

- Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати пункти здоров’я, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу складають 3 235 800,00 грн.

3. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі.

Документи для участі в Конкурсі приймаються з 26 жовтня 2022 року (08.00 години) до 09 листопада 2022 року (17.00 години) включно за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, другий поверх, кабінет № 216.

4. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок.

Телефон (04561) 5-34-54, е-mail: boguslav_mrada@ukr.net

 

  1. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

13) документ, що підтверджують рівень вільного володіння державною мовою відповідно до вимог ст. 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Такими документами можуть бути зокрема: державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови або документ про повну загальну середню освіту – за умови, що він підтверджує вивчення української мови як навчального предмета.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

  1. Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції.

 

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки".

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління".

 

Стаж роботи: не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах. Громадянство України. Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

  1. Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту.

Умови оплати праці керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання безпосередніх обов’язків керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених: посадового окладу і фактично відпрацьованого часу; премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Контракт з переможцем конкурсу укладається на строк від 3 до 5 років. Типова форма контракту, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 792.

 

  1. Дата і місце проведення конкурсу.

Засідання конкурсної комісії з допуску претендентів для участі конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» провести 11 листопада 2022 року о 09.00 годині за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, третій поверх адміністративної будівлі Богуславської міської ради, зал засідань.

Заслухати конкурсні пропозиції допущених до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» 15 листопада 2022 року о 13.00 год. за адресою: 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка Івана, 4, третій поверх адміністративної будівлі Богуславської міської ради, зал засідань.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень